Comisions mixtes

Les comissions mixtes  estan formades per representants dels diferents col·lectius de la nostra escola: professorat, personal d'administració i serveis i pares i mares d'alumnes perquè considerem important la implicació de tots i totes les que formem part de la Comunitat Educativa d'aquest centre. Les comissions mixtes dissenyen i porten a terme accions per millorar en cadascun dels seus àmbits. Durant el segon trimestre s'obre un període per apuntar-se a les diferents comissions. En els següents apartats trobareu les comissions que existeixen i les persones responsables d'aquestes.

Participants Comissions mixtes 2011[1].p
Documento Adobe Acrobat 32.8 KB