Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de les escoles i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

De moment, el nostre Consell Escolar està format per:

 

  • Directora, que és la presidenta (Rat Cebrián).
  • Secretària, que actua de secretària del Consell, amb veu i sense vot (Ester Navarro).
  • Cap d'estudis (Anna M. Altadill)
  • Tres representants del sector mestres (Rosa Bonachera, Irene Cardona i Esther Rovira).
  • Dos representants de mares i pares d'alumnes (Yolanda Ortiz de Pinedo, Manuel Montero).
  • Un representant de l'AMPA (Jordi Izquierdo)
  • Una representant de l’Ajuntament (Sandra Coloma).