Festes

Els moments de festa ens permeten de sortir del quotidià per gaudir, tots plegats, d'un ambient d'alegria col·lectiva. Les celebracions ens permeten de cohesionar el grup, de ser creatius en la preparació dels ambients, les disfresses, i d'organitzar el seu desenvolupament. És cert que cal triar les festes i no cada any les celebrem de la mateixa manera, però això precisament és ja donar-hi importància, perquè repensar la festa és fer-la més nostra.