Sortides

Us haureu adonat que durant el curs fem moltes sortides. En total hauran estat unes deu o dotze a cada grup. Normalment els infants d'educació infantil en fan 4 durant tot un curs.

Aquest interès no és res més que la concreció d'un dels pilars de l'escola, l'aprenentatge actiu. És veient món que l'infant s'hi endinsa, que qüestiona, que aprèn, que entén, ,... i és acostumant-se a situacions i llocs nous que l'infant es fa més segur, més autònom...creix.

Una sortida comporta uns riscos a nivell d'organització, de seguretat, d'imprevistos que ens estalviaríem reduint-ne el nombre, però l'equip educatiu del centre volem oferir als nens i nenes de l'escola tot el que estigui al nostre abast per tal d'ajudar-los en els aspectes que milloraran aquest creixement.