Aprenentatge actiu

Ens proposem de ser una escola activa que treballa des de la concepció constructivista dels processos d’ensenyament - aprenentatge mirant de respectar els processos de vida i tenint present la dimensió emocional de totes les persones que hi aprenen, hi ensenyen, hi treballen... caminant cap a la inclusió com una actitud a adoptar dins l’escola i més enllà d’aquesta.

 

Mirem de concretar què volem dir amb aquesta definició del centre:

una escola activa que treballa des de la concepció constructivista dels processos d’ensenyament - aprenentatge, perquè la majoria d’aprenentatges s’organitzen seguint estratègies metodològiques que parteixen de la idea que l’infant ha de vivenciar el seu propi procés d’aprenentatge per tal que aquest esdevingui significatiu. En aquest sentit, moltes de les activitats comencen per una experiència vivencial dels propis alumnes, passen per un procés de manipulació directa de materials, per diàlegs que creen espais per a la conversa participativa i de construcció d’aprenentatge  on s’intenta escoltar les opinions de tothom i les conclusions o els punts més importants es registren en paper amb fitxes d’elaboració pròpia adequades a la realitat concreta del grup. La diversitat d’agrupaments de l’alumnat facilita els aprenentatges, l’atenció més directa i d’intercanvi entre alumnes: Treball en petits grups heterogenis amb infants de diferents nivells tot fent activitats plegats, per exemple les tardes dels tallers i dels racons; treball amb la meitat del grup-classe, que permet respectar millor el ritme de cada infant  en les activitats manipulatives, dedicació individualitzada en la iniciació a les TAC…