AMPA. Acollida matinal

Una vegada revisades les llistes dels infants que necessiten el servei d'acollida i recollint les dades dels que han fet servir l’acollida aquests dies, les tarifes quedaran establertes per aquest curs 2011-12 de la següent forma:


SERVEI D'ACOLLIDA                         

9 QUOTES D'OCTUBRE A JUNY                                                       

de 8h a 9h 30€/mes

esporàdic

4 €/diaAquestes quotes seran fixes al llarg del curs escolar sempre que el nombre d'infants que utilitzin el servei acompleixi les ràtios (nombre d’infants per monitor/a) establerts. En el moment que aquestes ràtios variïn de forma considerable, l’AMPA es reserva el dret de modificar el preu de les quotes. 

 

 

Les famílies que necessitin el servei d'acollida de forma puntual hauran d'avisar amb 24 hores d'antelació a la monitora d’acollida (Lourdes). És a dir: el dia abans de necessitar el servei abans que marxi Lourdes a les 9h se l’ha d’avisar perquè prengui nota. En el cas que hi hagi més persones que sol·licitin aquest servei de forma puntual (el mateix dia) que places disponibles es donarà prioritat per ordre de demanda.


Per a inscriure's cal omplir un full d’inscripció i entregar-lo a  l’AMPA. Inscripció acollida curs 2011-12
full d'inscripció acollida.pdf
Documento Adobe Acrobat 1'006.4 KB