AMPA. Comissió econòmica

Totes les entitats necessiten d'uns ingressos per a poder sostenir el cost de les seves activitats, el fet de gestionar els recursos econòmics, cercar ingressos i portar els contes amb claredat per tal de garantir la transparència total, es converteixen en l'objectiu principal d'aquesta comissió. La confecció de balanços, revisar tots els comptes bancaris, les relacions amb les institucions per la solc.licitut d’ajuts, les gestions de l'escola nova, etc són algunes de les tasques que realitza aquesta comissió.

Integrants de la comissió

  • Lluisa Marin
  • Jordi Martí
  • Yolanda Sierra
  • Cristina Úbeda
  • Montse Marqués