AMPA. Comissió de menjador

Les activitats extraescolars i el menjador són una eina pedagògica molt important, espais de lleure educatiu on es preten realitzar activitats, adreçades als nostres infants, que desenvolupin habilitats intel·lectuals, adquireixin coneixements complementaris  i promoguin la creativitat, la sensibilitat, la curiositat, l'autoconeixement, l'afany socialitzador... 

Aquestes activitats es desenvolupen entre les 12:00h i les 15:00h del migdia i entre les 16:30h i les 17:30h de la tarda. 

Per dinamitzar i dirigir aquestes activitats comptem amb un equip d'educadors i educadores de la màxima professionalitat i de la nostra confiança, que ens garanteixen un disseny d'objectius ambiciosos i raonables, a la vegada que un treball seriós amb els infants per al seu assoliment.

La comissió s'encarrega de l'organització i millores de les activitats, així com la recepció de sugerències i queixes.

Integrants de la comissió de menjador:

  • Jordi Izquiedo
  • Carolina Delgado
  • Sonia Ortega
  • Yolanda Sierra
  • Josep August Martínez
  • Toñi Fernández